Kontakt

Fabryka Urządzeń Technicznych ALCON Sp. z o.o.

PL-55-140 Żmigród, ul. Kolejowa 10
NIP 915-00-03-418
tel. +48 71 385 3011
e-mail: info@alcon.wroc.pl
www.alcon.wroc.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: nr KRS 0000041635
NIP 915-00-03-418 , Kapitał własny 1 262 000,00 PLN
Konto bankowe: BPS  SA : 84 1930 1073 2210 0266 0189 0001