ALCON – PRODUKUJEMY DLA CIEBIE

Wysokie wymagania tej branży nauczyły nas odpowiedzialności, a wieloletnie doświadczenie pozwala nam sprostać wysokim wymaganiom także klientów innych branż, konstrukcji i podzespołów na rzecz budownictwa, rolnictwa i transportu (ramy samochodów serwisowych), prototypów urządzeń instytutów badawczych.

CERTYFIKATY

Firma posiada następujące certyfikaty:

→ PN-EN ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością w zakresie „Produkcja elementów oraz konstrukcji stalowych”.
→ DIN EN ISO 3834-2 – Wykonywanie usług remontowych, serwisowych i utrzymania ruchu, produkcja części zamiennych oraz montaż i wykonawstwo konstrukcji stalowych.
→ DIN EN 15085-2 CL1 – Spawanie pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych.

O nas

ALCON Sp. z o.o. w Żmigrodzie utworzona została w 1992 roku na bazie potencjału wytwórczego wydziału filialnego Fabryki Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu – obecnie Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.
Spółka zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Na bieżąco modernizowany jest park maszynowy, poprzez zakup maszyn pracujących w obowiązujących standardach technologicznych np.: wykrawarka, prasa krawędziowa CNC, frezarki CNC.

Firma posiada Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania, montażu i napraw konstrukcji spawanych wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali nisko i wysokostopowych, aluminium i jego stopów metodami 131(MIG), 135(MAG) i 141(TIG).

CZĘŚCI I PODZESPOŁY

Specjalizujemy się w produkcji części i podzespołów do taboru szynowego, m.in.:

♦ Trójkąty hamulcowe 60kN i 120kN nowej generacji (normalny i szeroki tor),
♦ Drzwi czołowe ogniotrwałe do wagonów osobowych,
♦ Drzwi wejściowe aluminiowe kieszeniowe do EZT – EN57 z rolką podtrzymującą,
♦ Półki i uchwytu do EZT
♦ Śruby zawieszenia, sworznie, tuleje
♦ Zamki drzwi wejściowych i przejściowych do pojazdów szynowych,
♦ Pantografy i ich części zamienne: AkP-4E, 5ZL,
♦ Urządzenia rozpylające do obrzeży kół lokomotyw,
♦ Inne części do wagonów towarowych i osobowych.

Kontakt

Fabryka Urządzeń Technicznych ALCON Sp. z o.o.

PL-55-140 Żmigród, ul. Kolejowa 10
tel. +48 71 385 3011
e-mail: info@alcon.wroc.pl
www.alcon.wroc.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: nr KRS 0000041635
Kapitał własny 262 000,00 PLN
Konto bankowe: BPS  SA : 84 1930 1073 2210 0266 0189 0001